Wat is Deep Democracy?


Deep Democracy is een denkwijze en methodiek van Myrna Lewis waarbij alle stemmen gehoord worden om tot besluitvorming te komen binnen teams. Maar het is meer dan dat; het is een visie op teams die als een levend organisme de diversiteit in meningen zichtbaar maakt om gedragen besluiten te kunnen nemen. Het uitgangspunt is dat de wijsheid al in de groep aanwezig is, maar nog niet benut is. Democratie is niet langer doen wat de meerderheid wil, maar beslissingen laten beïnvloeden door de wijsheid van de minderheid die "diep" verborgen zit. Niet oeverloos discussiëren om tot consensus of een compromis te komen, maar in een vroeg stadium alle opvattingen aandacht en waardering geven, om zo tot een effectief besluit te komen. Schijnbare tegenstellingen worden met elkaar verbonden. Elkaar leren vertrouwen, afstemmen en leren van elkaar staat centraal bij Deep Democracy en laat besluitvorming versnellen omdat men het besluit naleeft.

Waarom Deep Democracy inzetten?

Overleggen en besluiten nemen is een essentieel onderdeel van effectieve teams. Iedereen weet dat meerdere standpunten bestaan, maar het daadwerkelijk naar elkaar luisteren en al die meningen meenemen in een besluit blijkt toch lastiger dan verwacht. Het resultaat is vaak geklaag achteraf, wij-zij denken, grapjes en de genomen besluiten worden niet nageleefd. Binnen de denkwijze van Deep Democracy zijn dit meningen die niet gehoord zijn en verdwenen zijn in de onderstroom. Het vertraagt de uitvoering van besluiten en beleid. 

 

De uitdaging ligt in dat wat niet gezegd kan worden, bespreekbaar te maken; het gesprek op een andere manier voeren. Met de werkwijze van Deep Democracy kan dat. Met actieve werkvormen wordt "het andere geluid" opgezocht en leidt tot een besluit dat door iedereen gedragen wordt. Zeg wat je te zeggen hebt en durft met open hart te luisteren naar iets wat loodrecht op je eigen overtuigingen staat. 

 

Deep Democracy kan toegepast worden wanneer:

  • Er na een hele lange discussie er eindelijk een besluit ligt en ineens is daar weer een totaal nieuwe invalshoek wordt opgenoemd. Een zucht gaat door de groep. Daar gaan we weer.
  • Je merkt dat het team de genomen besluiten niet naleven.
  • Je hoort collega's achteraf klagen over: "er wordt gevraagd mee te denken maar daar wordt toch niets mee gedaan". 
  • Het altijd dezelfde mensen zijn die hun mond open doen, hoe je ook stimuleert dat anderen zich ook uitspreken.
  • In de teamcultuur gebruikelijk is dat mensen altijd weer terug komen op genomen besluiten.
  • Het team heel groot is: hoe krijg je zo snel al die meningen en standpunten naar boven?
  • Je eigenlijk niet weet van een aantal collega's wat bij hen leeft. Hoe krijg je hun bijdrage duidelijk?

Waarschijnlijk kan je nu nog meer situaties uit jouw praktijk opnoemen waarin ik aan de hand van Deep Democracy kan helpen de overleg- en besluitvorming op het goede spoor te brengen. 

Interesse om dit op te lossen? Neem gerust contact op!

 


ALLEEN MET VRIJMOEDIG SPREKEN EN OPENHARTIG LUISTEREN 

KUNNEN DE ALLERBESTE KEUZES GEMAAKT WORDEN

-FRANK WEIJERS-