Deep democracy


Overleggen en besluiten nemen is een essentieel onderdeel van effectieve teams. Iedereen weet dat meerdere standpunten bestaan, maar het daadwerkelijk naar elkaar luisteren en al die meningen meenemen in een besluit blijkt toch lastiger dan verwacht. Het resultaat is vaak geklaag achteraf, wij-zij denken, grapjes en de genomen besluiten worden niet nageleefd. Binnen de denkwijze van Deep Democracy zijn dit meningen die niet gehoord zijn en verdwenen zijn in de onderstroom. 

 

De uitdaging ligt in dat wat niet gezegd kan worden, bespreekbaar te maken; het gesprek op een andere manier voeren. Met de werkwijze van Deep Democracy kan dat. Met actieve werkvormen wordt "het andere geluid" opgezocht en leidt tot een besluit dat door iedereen gedragen wordt. Tegenstellingen en spanningen worden benut in krachtige besluiten door gebruik te maken van verschillen.

 

Herken je deze situaties?

  • Na een hele lange discussie ligt er eindelijk een besluit en ineens is daar weer een totaal nieuwe invalshoek. Een zucht gaat door de groep. Daar gaan we weer.
  • Je merkt dat het team de genomen besluiten niet naleven.
  • Je hoort collega's achteraf klagen over: "er wordt gevraagd mee te denken maar daar wordt toch niets mee gedaan". 
  • Het zijn altijd dezelfde mensen die hun mond open doen, hoe je ook stimuleert dat anderen zich ook uitspreken.
  • In onze teamcultuur komen mensen altijd weer terug op genomen besluiten.
  • Ons team is heel groot: hoe krijg ik zo snel al die meningen en standpunten naar boven?
  • Eigenlijk weet ik van een aantal collega's helemaal niet wat bij ze leeft. Hoe krijg ik hun bijdrage duidelijk?

 

Interesse om dit op te lossen? Neem gerust contact op!