teamcoaching


Ik ondersteun onderwijsprofessionals, teams en scholen in het teamfunctioneren en het vergroten van het persoonlijk leiderschap. Daar waar de samenwerking vastloopt, het gevoel heerst dat de ontwikkeling stagneert of men niet genoeg de kwaliteiten in het team worden benut, kan ik faciliteren dat er weer oog komt voor het goede gesprek en hoe we met elkaar omgaan.

 

Zoals misschien is opgevallen, gebruik ik diverse termen voor de begeleiding van teamontwikkeling; teamcoaching en teamtraining. Beide zetten aan tot ontwikkeling en ik kan in beide voorzien. Als teamtrainer deel ik expertise met het team; kennis als ondergrond om bewustwording op gang te brengen. In de rol als teamcoach stel ik vooral vragen aan het team zelf: over de samenwerking, de (mis)communicatie en op zaken die niet worden uitgesproken. In de praktijk wisselen beide rollen zich af. 

 Een teamtraining kan ook een eenmalige of kortdurende interventie zijn. Bij teamcoaching in verstoorde teams is eerst een grondig vooronderzoek nodig met leidinggevenden en klankbordgroepen om de ontwikkelvraag helder te krijgen. Daarna volgt er een ontwerpfase om zo een goede vertaalslag te kunnen maken die passend is voor het gehele team. 

 

Teamcoaching heeft voorwaarden:

  • Zijn ook alle leidinggevenden bereid te kijken naar hun eigen aandeel en mee te gaan in de teamontwikkeling die nodig is?
  • Is er in het team bereidheid om in dit proces te stappen? Zijn er teamleden die hierin een voortrekkersrol willen hebben? 
  • Zijn er voldoende tijd en middelen beschikbaar om dit project te doorlopen? 

 De Transactionele Analyse is het theoretisch concept in het aanbod. De denkwijze en methodiek van Deep Democracy wordt gebruikt om polariteiten helder te krijgen, ieders stem te horen en te leren vrijmoedig te spreken.

 

Het aanbod is op maat; het kan gaan om enkel een opfrisser of een complete teamtraining tot aan het interveniëren door middel van kortdurende interimschap. Neem gerust contact op voor meer informatie. 

 

Als de aard van de klus erom vraagt, werk ik samen met andere coaches en trainers. Op alle activiteiten is de Ethische Code van EMCC coaching en het bijbehorende klachtenreglement van toepassing.