Wat is Transactionele Analyse


De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over mensen, gedrag, interactie, communicatie en verandering. Transactionele Analyse werd ontwikkeld in de jaren vijftig door de Canadese psychiater Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat psychologische begrippen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

 

Transactionele Analyse gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) besluiten die een persoon ooit in zijn leven nam, veelal als kind of als meest effectief gedrag om erkenning te krijgen. Wanneer men zich bewust wordt van dat patroon, kunnen er nieuwe besluiten genomen worden in het denken en gedrag: passend bij de situatie in het hier en nu. In teams resulteert het in effectievere samenwerking. 

 

De Transactionele Analyse heeft modellen om communicatiepatronen te verhelderen en persoonlijkheidstheorieën om je instinctieve gedragspatronen en gewoontes te analyseren. Transactionele Analyse is onder meer bekend van het basisprincipe; ik ben OK en jij bent OK. Ook zijn de drama-driehoek, Ego-toestanden, Spel en Script bekende concepten.

Waarom Transactionele Analyse inzetten in teams?

Juist doordat de theorie van de Transactionele Analyse op een toegankelijke manier uitgelegd kan worden, is deze toepasbaar in teamsituaties. Teamleden kunnen reflecteren op de ego-positie die zij zelf innemen of deze herkennen bij de ander. Door iedereen bekend te maken met de termen vanuit de theorie, biedt hen dit 'de taal' en daardoor de mogelijkheid om het gesprek met elkaar aan te gaan en zo tot meer begrip te komen