Transactionele analyse


De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over mensen, gedrag, interactie, communicatie en verandering. TA werd ontwikkeld in de jaren vijftig door de Canadese psychiater Eric Berne (1910-1970). Berne was van mening dat psychologische begrippen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

 

TA gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) besluiten die een persoon ooit in zijn leven nam, veelal als kind of als meest effectief gedrag om erkenning te krijgen. Wanneer men zich bewust wordt van dat patroon, kunnen er nieuwe besluiten genomen worden in het denken en gedrag wat passend is bij de situatie in het hier en nu. In teams resulteert het in effectievere samenwerking. 

 

De TA heeft modellen om communicatiepatronen te verhelderen en persoonlijkheidstheorieen om je instinctieve gedragspatronen te analyseren. TA is onder meer bekend van het basisprincipe; ik ben OK en jij bent OK. Ook zijn de drama-driehoek, Ego-toestanden, Spel en Script bekende concepten.