Wat kan ik voor je betekenen?


Mieke Onderwijsadvies kan begeleiding bieden bij vraagstukken op het gebied van professionele cultuur, (persoonlijk) leiderschap, gedrag en de afstemming van systemen en structuren in de school. Het duidelijk krijgen van de gewenste koers en gezamenlijke doelstellingen, of inzichten leveren over moeilijk lopende processen, zijn opdrachten waar zij aan kan bijdragen.

 

Bij het teamleren wordt door Mieke Onderwijsadvies gewerkt met gesprekstechnieken vanuit de Transactionele Analyse, kernkwadranten, Jung en Deep Democrazy. Het nodigt het team uit terug te blikken op wat er gaande is en te onderzoeken waar ieders aandeel ligt voor het gezamenlijk doel. 

 

Met betrekking tot de kwaliteitszorg in de school kan gedacht worden aan inhoudelijke verbeteringen zoals de zorgstructuur, het werken met analyses, doorvoeren en opzetten van gewenste veranderingen in de zorgstructuur, opbrengstgericht werken en de kwaliteit van het klassenmanagement. Ook is zij geschoold om als extern partner aan te sluiten bij een zelfevaluatie of audit van de school.

 

 Mogelijke diensten:

  • Management support voor schoolleiders
  • Interim-trajecten
  • Teamcoaching trajecten
  • Inzichten in moeilijk lopende processen en projecten
  • Zorgstructuur management; gewenste veranderingen doorvoeren
  • Handelings Gericht Werken
  • Audits
  • Zelfevaluatie traject