Veranderen is teamleren


Het onderwijs is altijd in beweging. Veranderen hoort bij ons vak. Elke verandering begint met het gedrag van het individu. De bron van het zelflerend vermogen, en daarmee ook van de onderwijskwaliteit van de school, ligt in de sociale leercultuur van het team. Samen leren en samenwerken vanuit een gerichte focus staan hierin centraal. 

 

Mieke Onderwijsadvies kan u helpen om te werken naar een sociale leercultuur waar teamleden effectiever met elkaar gaan samenwerken. Door te kijken naar (on)bewuste gedragspatronen, onuitgesproken regels, spanningen en overtuigingen wordt iedereen zich bewuster van zijn eigen aandeel. Inzichten in zichzelf en in anderen kan zorgen dat de huidige teamcultuur passend wordt aan de veranderingen die nodig zijn voor de schoolontwikkeling.  

 

Hoe kan Mieke Onderwijsadvies helpen? Vraagstukken op gebieden van organisatie & gedrag, leiderschap, (professionele) cultuur, en basis op orde zijn haar ervaringsgebieden. In vervangingstrajecten kan zij als coach of adviseur naast schoolleiders ingezet worden wanneer men expertise en ervaring mist. Inzet op interim basis is mogelijk wanneer teams de gezamenlijke focus kwijt zijn of als de schoolleiding tijdelijk gemist wordt, zodat de huidige kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. 

 

Mieke Onderwijsadvies brengt brede kennis en ervaring, structuur en een heldere kijk op de werkcultuur waarin ieder teamlid zoveel mogelijk toegerust wordt om goed onderwijs aan leerlingen te kunnen geven. Haar handelsmerk is haar mensgerichte benadering en analyserend vermogen om zaken helder te overzien om vervolgens een praktische vertaling van beleid uit te zetten in de school.